Prof. Dr. Christiane Brosius

Dr. Rajan Khatiwoda

Prof. Dr. Axel Michaels

Roshan Mishra

Varun Saraf

Tanja Unger

Dr. David C. Andolfatto

Prof. Dr. Christiane Brosius

Rajan Khatiwoda

Prof. Dr. Axel Michaels

Elias Michaels

Ashish Gautam

Tanja Unger

Amogh Bajracharya

Lara Basile

Dr. Manik Bajracharya

Prof. Dr. Niels Gutschow

Dr. Ashish Karmacharya

Dr. Monalisa Maharjan

Ashesh Rajbansh

Dr. Nutandhar Sharma

Pabitra Bajracharya

Anil Basukala

Bibek Basukala

Bijay Basukala

Yogesh Budathoki

Jagat Lama

Bharat Maharjan

Roshan Mishra

Pankaj Nakarmi

Varun Saraf

Thomas Schrom

Rajendra Shakya

Ravi Shakya

Sanjina Shakya

Kashinath Tamot

Pradip Ghimire

Safal Dhakhwa

Rabi Acharya

Bishwo Bijaya Shah

Ashma Adhikari

Matthias Arnold

Ina Buchholz

Hrijata Dahal

Sabrina Dangol

Lily Djami

Bishal Diganta

Shekhar Dongol

Manvi Gautam

Nashib Kafle

Dikshya Karki

Padma Sundar Maharjan

Radha Malkar

Julia Meckl

Mhairi Montgomery

Lizeth Ortiz

Sabina Tandukar

Dr. Ramhari Timalsina

Jennifer Landes

Charlotte von Waitz

Rishi Govinda Amatya