Prof. Dr. Christiane Brosius

Rajan Khatiwoda

Radha Malkar

Prof. Dr. Axel Michaels

Roshan Mishra

Varun Saraf

Dr. David Cornélius Andolfatto

Prof. Dr. Christiane Brosius

Bishal Diganta

Lily Djami

Dikshya Karki

Rajan Khatiwoda

Radha Malkar

Prof. Dr. Axel Michaels

Elias Michaels

Dr. Manik Bajracharya

Prof. Dr. Niels Gutschow

Dr. Ashish Karmacharya

Dr. Monalisa Maharjan

Ashesh Rajbansh

Dr. Nutandhar Sharma

Pabitra Bajracharya

Anil Basukala

Bibek Basukala

Bijay Basukala

Yogesh Budathoki

Ashish Gautam

Jagat Lama

Bharat Maharjan

Roshan Mishra

Pankaj Nakarmi

Varun Saraf

Thomas Schrom

Bishwo Bijaya Shah

Rajendra Shakya

Ravi Shakya

Rabi Acharya

Ashma Adhikari

Matthias Arnold

Ina Buchholz

Hrijata Dahal

Sabrina Dangol

Shekhar Dongol

Manvi Gautam

Nashib Kafle

Padma Sundar Maharjan

Julia Meckl

Mhairi Montgomery

Lizeth Ortiz

Sabina Tandukar

Dr. Ramhari Timalsina

Jennifer Landes

Charlotte von Waitz

Rishi Govinda Amatya